About

Jordi Espuny
Personal Journey. BA in design top up. Elisava, 2011

Aquest BLOG recull apunts de classe, algunes reflexions personals i informació relacionada de forma més o menys directa amb els continguts tractats aquest segon trimestre del BA top up a Elisava.

He escollit el format de blog per que m’és proper i per que em permet publicar material que inclogui text, imatges, vídeos i enllaços a altres llocs d’internet, sent l’hipertext una manera distribuïda de relacionar tota aquesta informació en un únic document en forma de xarxa. A més a més permet incorporà altres fonts de l’ecosistema d’internet, com poden ser delicious.com, twitter.com o un canal de Vimeo.

Es pot accedir als continguts de vàries formes: el menú superior, correspon a cada un dels 5 tallers realitzats i permet un accés vertical de la informació. Cada opció del menú mostra tots els articles relacionats directament amb el taller: classes, reflexions i altres materials. Una segon menú lateral, a la dreta, permet l’accés a diverses pàgines i relaciona de forma transversal els articles de tots els tallers. En tercer lloc, els tags permeten una relació més subjectiva i lliure. De forma independent, tant el menú horitzontal com el vertical donen accés a tots els articles del blog, i per tant es pot escollir usar només un dels menús per a consultar els continguts.

Moltes imatges han estat trobades a internet, si creieu que algun material incompleix la llicència d’us o copyright, si us plau contacteu amb mi i ho corregiré.

El tema de WordPress que he usat és el Twenty Ten, que he personalitzat. He minimitzat al màxim les elements de la plantilla. Encara estic treballant sobre això.

jordi[at]zoom3[dot]net

Comments are closed.