jordiespuny - sounds

Jordi Espuny és enginyer tècnic industrial (UPC), ha estudiat pintura (Massana), disseny (Elisava) i art sonor (UB). Actualment és desenvolupador web, docent a Elisava i a la Universitat de Barcelona, on imparteix classes al Màster Online en Art Sonor. El seu interès se centra en el so com a element per a explorar la relació (utòpica?) entre ciència i art, a través de la sonificació. Recentment ha presentat obres a la Barcelona Design Week (2015), al Festival Zeppelin (2016) i al Festival Mixtur (2017). També ha col·laborat amb la Barcelona Laptop Orchestra (BLO). L'any 2017 ha estat seleccionat per una residència en el festival Eufònic. L'any 2018 ha participat en el festival l'In-sonora #10 (Madrid).

Jordi Espuny es ingeniero técnico industrial (UPC), ha estudiado pintura (Massana), diseño (Elisava) y arte sonoro (UB). Actualmente es desarrollador web, docente en Elisava y en la Universidad de Barcelona, donde imparte clases en el Máster Online en Arte Sonoro. Su interés se centra en el sonido como elemento para explorar la relación (utópica?) entre ciencia y arte, a través de la sonificación. Recientemente ha presentado obras en la Barcelona Design Week (2015), el Festival Zeppelin (2016) y el Festival Mixtur (2017). También ha colaborado con la Barcelona Laptop Orchestra (BLO). El año 2017 ha sido seleccionado para una residencia en el festival Eufònic. El año 2018 ha participado en el festival In-sonora #10 (Madrid).

------------------------------

Twitter: @jspuny

------------------------------

Mapa de gravacions de camp »

Mapa de grabaciones de campo »

------------------------------

Canal de SoundCloud »

------------------------------

Lo bosc imaginari 2 - maig 2017

Lo bosc imaginari 7 - octubre 2018

------------------------------

Setembre 2018 - Participo al Taller de fonografia impartit per Chris Watson en el marc de l'Eufònic Campus 2018.

Septiembre 2018 - Participo en el Taller de fonografía impartido por Chris Watson en el marco del Eufònic Campus 2018.

Setembre 2018 - Docent al Màster Online en Art Sonor (Universitat de Barcelona), on imparteixo l'assignatura de sonificació.
www.ub.edu/artsonoronline/

Septiembre 2018 - Docente en el Máster Online en Arte Sonoro (Universidad de Barcelona), donde imparto la asignatura de sonificación.
www.ub.edu/artsonoronline/

Setembre 2018 - Programa: Llamado a proyectos I+D - 2018
Col·laboro en l'avaluació de projectes amb la Comisión Asesora de Evaluación de Proyectos I+D de la Comisión de Investigación Científica (CSIC, www.csic.edu.uy)

Septiembre 2018 - Programa: Llamado a proyectos I+D - 2018
Colaboro en la evaluación de proyectos con la Comisión Asesora de Evaluación de Proyectos I+D de la Comisión de Investigación Científica (CSIC, www.csic.edu.uy)

Juny 2018 - Sonificació de fenòmens sísmics - Conferència.
https://lullcec.org/2018/lectures/sonificacio-de-fenomens-sismics/
Altres exemples de sonificació

Junio 2018 - Sonificación de fenómenos sísmicos - Conferencia.
https://lullcec.org/2018/lectures/sonificacio-de-fenomens-sismics/
Algunos ejemplos de sonificación

Juny 2018 - Participo a la Sessió de Live Coding from scratch en Hangar.
https://hangar.org/es/programa-hangar/dijous-oberts/sessio-de-live-coding-from-scratch-a-hangar/

Junio 2018 - Participo a la Sesión de Live Coding from scratch en Hangar.
https://hangar.org/es/programa-hangar/dijous-oberts/sessio-de-live-coding-from-scratch-a-hangar/

Març 2018 - Participo al festival In-Sonora #10, amb l'obra col·lectiva Mailbox Music, juntament a Santiago Doljanin, Karla Rodríguez, Sofía Scheps i Albert Tarrats.
http://in-sonora.org/ficha-convocatoria/convocatoria-open-call-in-sonora-10
https://vimeo.com/199687761

Marzo 2018 - Participo al festival In-Sonora #10, con la obra colectiva Mailbox Music, junto a Santiago Doljanin, Karla Rodríguez, Sofía Scheps y Albert Tarrats.
http://in-sonora.org/ficha-convocatoria/convocatoria-open-call-in-sonora-10
https://vimeo.com/199687761
https://www.youtube.com/watch?v=HuYxie6GPL0
https://www.ied.es/blog/in-sonora-celebra-su-10-aniversario-en-el-ied-madrid/24944

Febrer 2018 - Imparteixo el taller D'INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A L'ACÚSTICA DELS ESPAIS INTERIORS a l'escola de disseny LCI de Barcelona.
http://www.lcibarcelona.com/
Talleres Prospect Design 2018

Febrero 2018 - Imparto el taller de INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LA ACÚSTICA DE LOS ESPACIOS INTERIORES en la escuela de diseño LCI de Barcelona.
http://www.lcibarcelona.com/
Talleres Prospect Design 2018

Setembre 2017 - Residència Eufònic 2017 - La Terra que Vibra - Sonificació dels fenòmens sísmics resultants de la injecció de gas en el dipòsit del projecte Castor.
https://eufonic.net/activitat/jordi-espuny/
Work in progress
Programa Què fem? a Canal21Ebre

Septiembre 2017 - Residencia Eufònic 2017 - La Tierra que Vibra - Sonificación de los fenómenos sísmicos resultantes de la inyección de gas en el dipósito del proyecto Castor.
https://eufonic.net/activitat/jordi-espuny/
Work in progress
Programa Què fem? a Canal21Ebre

Juny 2017 - Concert BLO @ Phonos.
http://phonos.upf.edu/node/1161

Junio 2017 - Concierto BLO @ Phonos.
http://phonos.upf.edu/node/1161

Maig 2017 - Programa de radio amb BLO a Ultra-Local Records http://www.ultralocalrecords.com/.
Vídeo del programa https://youtu.be/7EHhxTc8SNI

Mayo 2017 - Programa de radio con BLO a Ultra-Local Recordshttp://www.ultralocalrecords.com/.
Vídeo del programa https://youtu.be/7EHhxTc8SNI

Maig 2017 - ESC 2017 - Taller de sonificació de dades.
https://escape.cat/2017/portfolio-item/jordi-espuny/
Resum Esc17

Mayo 2017 - ESC 2017 - Taller de sonificación de datos.
https://escape.cat/2017/portfolio-item/jordi-espuny/
Resum Esc17

Març/abril 2017 - Mixtur 2017 - Mailbox music.
https://vimeo.com/199687761
MailBox Music. Mixtur 2017
http://mixturbcn.com/es/mixtur2017/instal%C2%B7lacions-2017/

Marzo/abril 2017 - Mixtur 2017 - Mailbox music.
https://vimeo.com/199687761
MailBox Music. Mixtur 2017
http://mixturbcn.com/es/mixtur2017/instal%C2%B7lacions-2017/

Desembre 2016 - Concert a Niu amb la Barcelona Laptop Orchestra.
http://www.niubcn.com/

Diciembre 2016 - Concierto en Niu con la Barcelona Laptop Orchestra.
http://www.niubcn.com/

Curs 2016-2017 - Treball final del màster d'Art Sonor.
Instal·lació per a altaveus i dades sonificades
Dirigit per J.M. Berenguer.
https://www.academia.edu/32462766/jordiespuny-sonificacion-TFM.pdf

Cursos 2016-2017 - Trabajo final del Máster en Arte Sonoro.
Instalación para altavoces y datos sonificados.
Dirigit per J.M. Berenguer.
https://www.academia.edu/32462766/jordiespuny-sonificacion-TFM.pdf

Octubre 2016 - Sons comuns (2): Variacions filofòniques (estrena).
Música electroacústica sobre suport.
Participació en l'obra col.lectiva - Zeppelin 2016.
http://sonoscop.net/zeppelin2016/

Octubre 2016 - Sonidos comunes (2): Variaciones filofónicas (estrena).
Música electroacústica sobre soporte.
Participación en la obra colectiva - Zeppelin 2016.
http://sonoscop.net/zeppelin2016/

Octubre 2016 - Variació sobre l'obra de Alvin Lucier: Music on a Long Thin Wire.
Obra colectiva - Zeppelin 2016.

Octubre 2016 - Variación sobre la obra de Alvin Lucier: Music on a Long Thin Wire.
Obra colectiva - Zeppelin 2016.

Octubre 2016 - Participació en l'Algorave a Hangar.
https://hangar.org/es/hangar-sonor/algorave/

Octubre 2016 - Participación en el Algorave en Hangar.
https://hangar.org/es/hangar-sonor/algorave/

Març 2016 - Concert a Art Santa Mònica. Paissatges Sonors de Raval.
http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Paisatges-Sonors-del-Raval.
http://sonoscop.net/psr

Marzo 2016 - Concierto en Art Santa Mònica. Paissatges Sonors de Raval.
http://artssantamonica.gencat.cat/ca/detall/Paisatges-Sonors-del-Raval.
http://sonoscop.net/psr

Febrer 2016 - Instal·lació "Alimentació" en el context del màster d'Art Sonor.
Hangar BCN, dirigit per Bárbara Held

Febrero 2016 - Instalación "Alimentación" en el contexto del máster de Arte Sonoro.
Hangar BCN, dirigido per Bárbara Held

Gener 2016 - Estudi sobre l'obra I'm Sitting in a Room d'Alvin Lucier.
https://www.academia.edu/22372080/I_Am_Sitting_in_a_Room

Enero 2016 - Estudio sobre la obra I'm Sitting in a Room de Alvin Lucier.
https://www.academia.edu/22372080/I_Am_Sitting_in_a_Room

Juny 2015 - Resonancies mòbils. Instal·lació a la Setmana del Disseny (Barcelona Design Week)
Sant Agustí. http://www.lhort.cat/sonora/

Junio 2015 - Resonancias móviles. Instalación en la Semana del Diseño (Barcelona Design Week)
Sant Agustí. http://www.lhort.cat/sonora/

Novembre 2014 - Taller de creació de música electroacústica amb Beatriz Ferreira.
Festival Zeppelin - http://www.sonoscop.net/zeppelin2014/cast/

Noviembre 2014 - Taller de creación de música electroacústica con Beatriz Ferreira.
Festival Zeppelin - http://www.sonoscop.net/zeppelin2014/cast/

Desembre 2000 - Col·laboració amb l'artista Zush/Evru, en la seva obra Tecura.
MACBA - http://www.macba.cat/es/expo-zush
https://www.youtube.com/watch?v=YKKvUm_xwbA

Diciembre 2000 - Colaboración con el artista Zush/Evru, en su obra Tecura.
MACBA - http://www.macba.cat/es/expo-zush
https://www.youtube.com/watch?v=YKKvUm_xwbA