Accelerometer

Accelerometer

Any: 2018

Tipus: Sonificació

Tècnica: Electrònica (Arduino, sensors), algoritmes

Paraules claus: Dispositiu, viatge, mapa, mail art.

Aquest és un projecte on se sonifiquen les dades recollides per un acceleròmetre. El dispositiu usa un controlador Arduino, al que s'ha connectat un acceleròmetre (un tipus de sensor sensible a les forces que modifiquen la seva velocitat) i una targeta de memòria on es van guardant les dades. El tot, alimentat per una pila de 9 volts, està muntat dintre d'una capça de cartó de petites dimensions. L'objectiu és que la capça s'enviï per correu postal perquè enregistri tot el recorregut, del punt de sortida fins al destí. Les dades així enregistrades se sonificaran amb la intenció de fer perceptible el moviment al qual ha estat sotmès el sistema. 

La idea sorgeix a partir d'una conversació amb el Ferran Fages, després d'una xerrada sobre sonificació de fenòmens sísmics, en què comparava el gràfic del sismòmetre amb els dibuixos realitzats per artistes com Alan Storey i les seves Drawing Machines, o Tim Knowles en alguns dels seus projectes com Spy Box. Aquí és fàcil que es doni una conecció d'idees: un sismòmetre és en realitat un acceleròmetre molt precís que està enganxat al planeta Terra, amb la finalitat de captar la vibració i l'acceleració del punt on es troba. Per tant un petit acceleròmetre portàtil que es pugui dur a sobre mentre es camina, enregistrarà les micro-acceleracions de cada un dels nostres passos. En lloc d'usar aquesta informació per a dibuixar, aquí s'usa per a generar so, amb un procés similar a l'usat per a sonificar dades sísmiques.

Aquest és un projecte en procés. De moment s'ha usat per a enregistrar caminades i viatges en tren (imatge 2). En cada una d'aquesta tipologia de viatges, les dades enregistrades adquireixen una forma diferent. En els dos casos, el registre resultant es pot considerar un mapa lineal, en què es perd l'orientació del recorregut. Es podria dir que és un viatge cec, en què només es perceben la força causada per l'inici del moviment, les modificacions de velocitat (acceleració) i a les parades. El dispositiu fa perceptible algunes de les lleis de Newton, com la força de la gravetat o la llei d'inèrcia. En un altre exemple, l'acceleròmetre es penja a l'extrem d'una corda i es balenceja com un pèndol (imatge 1). El resultat audible permet sentir les oscil·lacions del pèndol i algunes interferències en el seu moviment.

Accelerometer - Arduino
Accelerometer - Pèndol
Accelerometer -Tren