Caixa de Música

Caixa de Música (Lo bosc imaginari)

Any: 2017-2019

Tipus: Instrument

Estat: En procés

Paraules clau: Objectes, Electroacústica, Experimentació

Caixa de Música (o Lo bosc imaginari) és un projecte concebut inicialment com una eina d'estudi. Consisteix en una caixa de fusta a la qual s'enganxen un seguit d'objectes, que al ser manipulats transmeten les seves vibracions a la fusta. Aquestes vibracions es recullen amb l'ajuda d'un micròfon de contacte que els envia a un ordinador. Amb l'ajuda d'un programa escrit amb el llenguatge de programació SuperCollider, es manipula el so que posteriorment s'envia als altaveus.

La idea sorgeix inicialment com un joc, en el que s'interpreta el micròfon de contacte com si fos un petit sismògraf que recull les vibracions de la fusta. A diferència del procés de sonificació de dades sísmiques, en què l'ona s'ha d'accelerar per a ser audible, aquí les vibracions dels objectes s'alenteixen fins a l'umbral de lo inaudible, el que permet percebre amb molt detall l'evolució del so de l'objecte.

Tot i que inicialment es tracta d'un artefacte de laboratori, ràpidament es fan evidents altres virtuts que el converteixen en un instrument electroacústic. Com que el processament del so es realitza usant codi informàtic, es veu la necessitat d'incorporar algun element que permeti modificar-lo de manera més àgil i gestual. És per això que s'usa un controlador MIDI, que dóna molta flexibilitat i immediatesa a les manipulacions que es realitzen sobre el so.

Els algoritmes usats simulen les transformacions que es podrien fer amb un magnetòfon, és a dir manipulacions mecàniques (físiques) sobre la cinta magnètica. És clar que amb una cinta magnètica com les que s'han usat tradicionalment en la composició de música electroacústica, aquesta feina pot durar hores o dies de treball, mentre que aquí són instantànies, i per tant permeten treballa a temps real. El so es pot alentir, accelerar, invertir, filtrar, granular, modular, multiplicar, loopejar a diverses escales, trossejar, mesclar, retardar, distorsionar, regrava, especialitzar.

Amb aquesta lenta evolució, la Caixa de Música ha sortit del laboratori, i s'ha convertit en un instrument que permet improvisar en solitari o amb altres instruments.

Caixa de Música (Lo bosc imaginari)
Caixa de Música (Lo bosc imaginari)
Caixa de Música (Lo bosc imaginari)