The permanent impression

ON THE PERMANENT IMPRESSION

Any: 2020

Tipus: Instal·lació

Tècnica: Gravació, processament del so

Esposat: Fundació Joan Miró (Curs de creació sonora)

Obra en procés. Aproximació nº1. 2019-2020

Paraules clau: Ciència, Segle XIX, Babbage, Teologia natural

ON THE PERMANENT IMPRESSION OF OUR WORDS AND ACTIONS ON THE GLOBE WE INHABIT (Sobre l'empremta permanent de les nostres paraules i accions al planeta que habitem)

Què queda del so de les paraules que pronunciem un cop s'ha atenuat i ja no les podem sentir?

La resposta que dóna el matemàtic, filòsof i inventor Charles Babbage (1791-1871), recollida en el seu llibre The ninth Bridgewater treatise; a fragment (1837) és que tot i no poder-se escoltar més, el moviment inicial que el so ha imprès a les partícules d'aire se segueix transmetent per tota l'atmosfera i perdura per sempre:

Thus considered, what a strange chaos is this wide atmosphere we breathe! Every atom impressed with good and with ill, retains at once the motions which philosophers and sages have imparted to it, mixed and combined in ten thousand ways with all that is worthless and base. The air itself is one vast library, on whose pages are for ever written all that man has ever said or even whispered. There, in their mutable but unerring characters, mixed with the earliest, as well as the latest sighs of mortality, stand for ever recorded, vows unredeemed, promises unfulfilled, perpetuating in the united movements of each particle, the testimony of man's changeful will.

(Considerada així, quin estrany caos és aquesta vasta atmosfera que respirem! Cada àtom, marcat amb bondat i maldat, reté de seguida els moviments que li han transmès els filòsofs i els savis, barrejats i combinats de mil maneres amb tot allò inútil i abjecte. L'aire mateix és una immensa biblioteca a les pàgines de la qual hi ha escrit tot allò que l'home ha dit o fins i tot xiuxiuejat alguna vegada. Allí, en els seus caràcters mutables però infal·libles, hi ha gravats per sempre i barrejats tant amb els més antics com amb els meus nous dels sospirs de la mortalitat, vots no satisfets, promeses no acomplertes, perpetuant-se en els moviments conjunts de cada partícula, el testimoni de la voluntat canviant de l'home. Traducció: Toni Cardona)

Aquesta instal·lació vol mostrar aquest fet improbable. Per a fer-ho, un dispositiu grava el so de cada instant, per a combinar-lo i mesclar-lo amb el so de l'instant anterior, en un bucle perpetu. El que es proposa al visitant és escoltar simultàniament el moment present i els moments passats, anteriors a la seva arribada.

Els visitants escolten amb els auriculars el so que es va gravant i que es processa a temps real amb l'ordinador.

Enllaços

https://www.fmirobcn.org/es/actividades/adults-i-altres-grups/actividade...
https://www.fmirobcn.org/es/exposiciones/5757/arte-sonoro

https://archive.org/details/ninthbridgewatai00babb/page/108/mode/2up 
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage