Sonificació amb sintetitzadors modulars

Mòdul per a sonificació - VCV Rack

Any: 2023

Tipus: Sonificació, Sintetitzadors modulars

Tècnica: Desenvolupament d'un mòdul per a VCV Rack 2

Estat: En procés

Desenvolupament d'un mòdul per al sintetitzador modular digital VCV Rack 2. El mòdul creat permet carregar dades de qualsevol arxiu CSV, amb la finalitat d'usar-les per a modular els paràmetres d'altres mòduls de l'entorn de VCV, com per exemple oscil·ladors o filtres. Per al seu funcionament, el mòdul disposa d'una entrada de rellotge (clock) que permet llegir les dades al ritme que es desitgi. La sortida del mòdul de sonificació es pot connectar a l'entrada de qualsevol altre mòdul existent. Es poden fer servir tants mòduls com es desitgi, i seleccionar quina columna de l'arxiu CSV es vol llegir. Per tant, està especialment pensat per a realitzar sonficacions del tipus paramètric.

La finalitat principal d'aquest mòdul és en el seu ús en docència en el Màster d'Art Sonor de la Universitat de Barcelona. D'aquesta manera els estudiants poden experimentar amb la sonificació de dades sense haver de fer servir eines més complexes com poden ser SuperCollider o MaxMSP, permeten un accés a la tècnica de la sonificació sense tenir coneixements previs de programació.