Sonificació de dades sísmiques

« back

Aquesta pàgina recull els sons obtinguts a partir de la sonificació de dades provinents de varis sismògrafs. Les dades amb les que s'ha treballat es poden descarregar de la pàgina web de IRIS (http://ds.iris.edu/wilber3/find_event).

Aquest és un exemple de la informació que s'hi pot trobar, on es mostren els tipus de gràfiques generades pel sismògraf:

Les mostres que enregistren els sismògrafs es prenen a una freqüència de mostreig molt baixa, entre 20 Hz i 40 Hz, i per tant no són audibles. Mitjançant un procés de conversió, es canvia la freqüència de mostreig a 44100 Hz o 48000 Hz, de manera que es poden reproduir com un arxiu d'àudio convencional. Al fer això, la mostra inicial s'accelera 1200 vegades, per lo que un registre de 10 hores dura 30 segons.

A continuació es poden escoltar algunes d'aquestes sonificacions:

Atenció: Al ser els sons molt greus, es recomana l'ús d'altaveus de qualitat per a poder apreciar tot el rang freqüencial (NO es recomana l'ús d'auriculars degut a que alguns sons són molt forts).

Exemple 1. Terratrèmol registrat a Chile el 28/04/2017.

En aquest cas s'han descarregat 2.5 hores de registres del sismògraf, un total de 360000 mostres. Si es re-mostreja a 48000 Hz, la durada és de 7.5 segons. Per a poder apreciar millor els detalls del so obtingut, l'arxiu es reprodueix a una velocitat 4 vegades menor, amb lo que dura 30 segons.

Exemple 2. El mateix terratrèmol anterior registrat a una estació situada a la Antàrtida.

En aquest cas la velocitat de reproducció és redueix 10 vegades, amb la finalitat d'escoltar altres detalls. Té una durada de 75 segons.

Exemple 3. Terratrèmol a Botswana (Àfrica) registrat el 03/04/2017

En aquest exemple s'han descarregar 10 hores de registre, que s'han accelerat 300 vegades, obtenint una durada de la mostra de 2 minuts. El so és el resultat de la mescla de les dades obtingudes de 4 sismògraf registrant simultàniament el mateix terratrèmol, situats a Califòrnia, Noruega, Brasil i la Antàrtida.